COACHNING FÖR MÄNNISKOR I KREATIVA PROCESSER

Jag erbjuder coachande samtal för dig som är en skapande person och som just nu befinner dig i en ny situation pga Coronakrisen. Samtalen sker via zoom och är donationsbaserade, dvs du bestämmer själv vad du vill och kan betala. Detta för att vi, särskilt just nu, kan ha väldigt olika ekonomiska förutsättningar, men ändå behov av bollplank och samtal.

Vi lever i en tid av förvirring. Förvirring är ett för många obehagligt tillstånd, men också ett tillstånd där förändring är möjlig. I den speciella tid vi nu lever kan vi behöva hitta sätt att fokusera och att hantera oron som växer när framtiden är oviss. I en skapande verksamhet uppkommer frågeställningar som går på djupet i oss som människor och det kan vara svårt att separera sin konstnärliga verksamhet från sin person. Det kan leda till att vi behöver vrida och vända på oss och ställa ganska tuffa frågor till oss själva. Då kan en behöva en sparringpartner som inte räds dessa frågor.

Jag är pedagog och artist. Jag har mångårig erfarenhet av och en stor verktygslåda kring personlig utveckling, coachning, meditation mm. Mina utgångspunkter är att vi har hundra procent ansvar för våra handlingar, att vi behöver bli medvetna om våra livsprioriteringar, och att vi behöver förstå och hantera hur våra och andras projiceringar fungerar.

Obeservera att det jag erbjuder är friskvårdscoachning med ett salutogent perspektiv. Vid klinisk depression och/eller ångestdämpande medicinering rekommenderar jag att du vänder dig till legitimerad psykolog eller läkare.

OM MIG
Jag har arbetat med kultur i mer än 25 år, både som utövare, arrangör och pedagog. Under dessa år har jag gått i olika typer av terapier, existentiell coachning, meditation och parsamtal, läst tusen självhjälpsböcker och undersökt förhållningssätt. Successivt har jag genom åren byggt upp en egen verktygslåda för att hantera livet som skapande människa. Jag är utbildad musiker, kulturprojektledare och dramapedagog. Jag har även arbetat med arbetsmarknadscoachning.

Har du frågor eller vill du boka coachning? 
 

© 2020 by Maja Heurling